Chính sách cookie

Cookie là những tệp văn bản nhỏ chứa thông tin mà trang web gửi đến máy tính của bạn hoặc thiết bị di động qua trình duyệt web. Trang web này sau đó đọc thông tin từ cookie mỗi khi bạn ghé thăm lại. Điều này cho phép chúng tôi nhận ra bạn và cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân hóa và thuận tiện hơn.

2. Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web này:

  • Cookie phiên: Cookie này tồn tại chỉ trong phiên làm việc của bạn trên trình duyệt web và tự động bị xóa khi bạn đóng tab hoặc thoát khỏi trang web. Chúng ta sử dụng nó để nhận biết bạn trong suốt phiên làm việc và giúp cung cấp các chức năng của trang web một cách hiệu quả hơn.
  • Cookie lưu trữ: Cookie lưu trữ tồn tại trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt web. Chúng ta sử dụng nó để nhớ thông tin của bạn và cung cấp một trải nghiệm cá nhân hóa khi bạn quay lại trang web sau này. Cookie lưu trữ có thể được xóa bởi bạn trong cài đặt trình duyệt web của bạn.

3. Quản lý cookie

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie từ trang web này, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số chức năng của trang web.

Bạn cũng có thể xóa cookie đã được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn bất cứ lúc nào. Việc này sẽ xóa các thông tin cá nhân hoặc cài đặt bạn đã lưu trữ và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web.