Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi làm việc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản ngân hàng khi bạn đăng ký thành viên, đặt hàng hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho mục đích như đã thỏa thuận.

  • Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật hoặc quy định.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ và tư vấn cho bạn.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông báo, cập nhật và tin tức liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn trên trang web sodocasino-vn.click. Cookies là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn và giúp chúng tôi nhận biết bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi. Bạn có quyền từ chối việc chấp nhận cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng các tính năng của trang web sodocasino-vn.click.

  • Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý thích hợp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo 100% an toàn với mọi thông tin truyền tải qua internet và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc truyền thông tin cá nhân qua internet.

Chúng tôi khuyến nghị bạn duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất tài khoản của mình sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên các thiết bị công cộng.